Richtlijnen

De NVU is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een groot aantal richtlijnen. Hier vindt u een overzicht van alle urologische richtlijnen.
Voor urologie-overstijgende richtlijnen verwijzen wij u naar www.richtlijnendatabase.nl (bijv. antistolling en operatief traject)

Filteren62 resultaten.

AandoeningNaamJaarOpm.
AGS Richtlijn Preconceptioneel advies bij AGS 2020NVK, Autorisatiefase tot 13/02/20
Algemeen Conceptrichtlijn Luchtbehandeling (NVMM) 2020Autorisatiefase tot 12-3-2020
Antenatale hydronefrose Richtlijn Antenatale hydronefrose 2019Initiatiefnemer: NVK (Kinderartsen)
Antistolling Landelijke Standaard ketenzorg Antistolling 2014 
Bijnieraandoeningen kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen 2018per 4 sept 2018, ontwikkeld door BijnierNET
Blaascarcinoom Richtlijn blaascarcinoom 2016o.b.v. EAU richtlijn 2016
Blaascarcinoom Richtlijnmodule brachytherapie 2016 
Blaasinstillatie Blaasinstillatie 2011V&VN
Chronische Bekkenpijn Richtlijn Chronische Bekkenpijn 2020Commentaardase tot 28 mei 2020
Chronische Bekkenpijn Richtlijn Chronische Bekkenpijn 2021 
Chronische buikpijn Conceptmodule Chronische buikpijn, Richtlijn Algemene Chirurgie (NVVH) 2019NVVH, Autorisatiefase
Circumcisie Circumcisie 2010Standpunt KNMG 2010
Circumcisie / voorhuidpathologie Richtlijn Behandeling van Voorhuidpathologie 2019 
Dwarslaesie Dwarslaesierevalidatie 2017VRA
Echografie Echografie in de urologie 19962019: Richtlijn is herbenoemd tot Leidraad
Echografie Echografie in de urologie 2021Echografie in de urologie
Hematurie Hematurie 2010Richtlijn wordt geheel herzien (2020-2021)
Kinderwens en sterilisatie Handreiking kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking 2019Opgesteld door de NVAVG
Lichen Sclerosus Lichen Sclerosus 2020NVDV, Commentaarfase t/m 8 augustus 2020
Lichen Sclerosus Richtlijn Lichen sclerosus (NVDV) 2020Autorisatiefase
Lichen Sclerosus Lichen Sclerosus 2013Gele markeringen: relevant voor urologie (NVDV)
LUTS / BPH Mannelijke LUTS 2017 
MIC Minimaal invasieve chirurgie 2011NVOG
Ned.Ver. voor Klinische Fysica Richtlijn Beeldvorming ioniserende straling 2020Commentaardase tot 28 mei 2020
Neurogeen blaaslijden Neurogeen blaaslijden 2011 
Niercelcarcinoom Niercelcarcinoom 2010Herziening start 2017
Niercelcarcinoom Conceptrichtlijn Niercelcarcinoom 2020In commentaar tot 5-11-2020
Niercelcarcinoom Conceptrichtlijn Niercelcarcinoom - bijlagen 2020In commentaar tot 5-11-2020 - bijlagen
Nierstenen Nierstenen 2014 
Niet Scrotale Testis Niet Scrotale Testis 2013AJN
Obstructieve Azoospermie Richtlijn Obstructieve Azoospermie 2019 
Operatief Traject Post-operatief traject 2013NVA / NVvH
Operatief Traject Pre-operatief traject 2013NVA / NVvH
Osteoporose Osteoporose 2011NVVR
Peniscarcinoom Peniscarcinoom 2019NVU verwijst naar de EAU-richtlijn
Prolaps Prolaps 2015NVOG
Prostaatcarcinoom Prostaatcarcinoom 2016Richtlijn wordt modulair herzien (2017-2019)
Prostaatcarcinoom Module Diagnostische prostaat MRI voor de Richtlijn Prostaatcarcinoom 2019Module van de richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Hypofractionering 2019Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Oligometastasen 2019Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Gecombineerde hormonale- en chemotherapie bij nieuw gediagnosticeerd gemetastaseerd prostaatcarcinoom 2019Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module PSMA PET CT 2019Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Prognostische factoren (Gleason score) 2019Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Rectumprolaps Rectumprolaps 2017NVvH
Sepsis Richtlijn Sepsis fase 1 2020NIV
Sepsis Conceptrichtlijn Sepsis fase 2 en 3 (NIV) 2021Commentaarfase
SOA SOA 2019Herziene versie 2019, NVDV
Testiscarcinoom Testiscarcinoom 2019NVU verwijst naar de EAU-richtlijn
Urethrastricturen Urethrastricturen 2019Incl. module Follow-up beleid urethrachirurgie
Urine-incontinentie Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg (update) 2014Samenvatting versie 2.0 (update)
Urine-incontinentie Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg (update) 2014Samenvatting in Eenvoudig Nederlands (update)
Urine-incontinentie Urine incontinentie bij Kinderen 2008 
Urine-incontinentie Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg (update) 2014 
Urine-incontinentie Urine-incontinentie bij vrouwen 2012 
Urineweginfecties Gecompliceerde urineweginfecties SWAB (herziening) 2012 
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen 2018Verenso
Urineweginfecties SWAB richtlijn Urineweginfecties bij volwassenen 2020In commentaar tot 1-8-2020
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij volwassenen 2020 
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij kinderen 2019NVK
Vasectomie Vasectomie 20052019: Richtlijn is herbenoemd tot Leidraad
Veilig werken Reiniging en desinfectie Scopen 2009Herziening is gestart
Veilig werken Veilig werken in de urologie 2011Deze richtlijn is herbenoemd tot infectiepreventie