Terug naar Nieuws
  |  
Flexibilisering van de electieve operatieve zorg

De laatste versie van het plan van aanpak voor Flexibilisering van de electieve operatieve zorg vindt u in deze bijlage. Dit plan is opgesteld in samenspraak met de voorzitters van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers, de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten en de Beroepsvereniging voor Recovery Verpleegkundigen. De besturen van deze verenigingen ondersteunen het bijgevoegde plan.