Terug naar Nieuws
  |  

Commentaarfase: Kennisagenda Urologie 2020-2024

Geachte (AIOS)-leden van de NVU, Voor u ligt de concept-Kennisagenda Urologie 2020-2024. Het concept, samengevat in 14 kort omschreven geprioriteerde kennishiaten en de procedure die het afgelopen jaar is doorlopen om tot de top 14 te komen, ligt ter beoordeling aan u voor. Gedurende de 6 weken (16 september t/m 28 oktober) tot aan de NVU Najaarsvergadering (6 november 2020, NBC te Nieuwegein), waarop de Kennisagenda ter stemming voorgelegd zal worden, heeft u de tijd om uw commentaar te formuleren en in te dienen via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/RPZ5F33 In deze periode stelt de Werkgroep Kennisagenda ook de volledige tekst op van het doorlopen proces en de originele contributies, die voor u beschikbaar worden gemaakt. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Cathelijn de Vries (c.devries@nvu.nl / 06 3042 9336). Met vriendelijke groet, namens de gehele werkgroep, Chris Bangma, voorzitter Werkgroep Kennisagenda Urologie 2020-2024